knol2go knol
Bitcoin

Bitcoin is a method that uses the "mining process" to make payments over the Internet. It is the first currency of the Internet where digital tokens (bitcoins) are used and tracked by computers all over the world. Bitcoin was created to provide an option to the prevalent, often-criticised banking system. The idea was to create an "open accounting system" that does not require a central authority. Thus, it can be thought of as a form of global decentralised money.

Share this page via Whatsappknol2go knol
       
      

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Bitcoin

Bitcoin merupakan satu kaedah  membuat pembayaran melalui Internet yang menggunakan proses "perlombongan" data.  Ia merupakan matawang Internet pertama di mana token digital (bitcoin) digunakan dan dikesan (dijejak) oleh komputer-komputer di merata dunia. Bitcoin direka untuk memberikan pengguna pilihan (alternatif) kepada sistem perbankan yang kini semakin lantang menerima kritikan. Idea melahirkan bitcoin adalah untuk mencipta suatu "sistem perakaunan terbuka" yang tidak memerlukan pihak berkuasa pusat. Yakni, bitcoin boleh dianggap sebagai satu bentuk wang antarabangsa yang terpencar.

Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol


 
knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer