knol2go knol
Bitcoin
比特币 bǐ tè bì

Bitcoin 比 特币 bǐ tè bì is a type of virtual currency. It is a method that uses the "mining process" to make payments over the Internet 互 联网 hù lián wǎng. It is the first currency 货币 huò bì of the Internet 互 联网 hù lián wǎng where digital tokens (bitcoins) are used and tracked by computers all over the world. Bitcoin was created to provide an option to the prevalent, often-criticised banking system. The idea was to create an "open accounting system" that does not require a central authority. Thus, it can be thought of as a form of global decentralised money.

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Bitcoin
比特币 bǐ tè bì


Bitcoin 比特币 bǐ tè bì merupakan satu kaedah membuat pembayaran melalui Internet yang menggunakan proses "perlombongan" data.  Ia merupakan matawang Internet pertama di mana token digital (bitcoin) digunakan dan dikesan (dijejak) oleh komputer-komputer di merata dunia. Bitcoin direka untuk memberikan pengguna pilihan (alternatif) kepada sistem perbankan yang kini semakin lantang menerima kritikan. Idea melahirkan bitcoin adalah untuk mencipta suatu "sistem perakaunan terbuka" yang tidak memerlukan pihak berkuasa pusat. Yakni, bitcoin boleh dianggap sebagai satu bentuk wang antarabangsa yang terpencar.


Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol