knol2go knol

Earth

The third planet from the Sun in the solar system is our home planet. Earth is also affectionately known as the "Big Blue Marble".
 
Earth can be studied by dividing it into the following layers:

o   Crust
o   Mantle
o   Outer Core
o   Inner Core
knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com

Bumi

Planet ketiga dari Matahari dalam sistem suria merupakan planet kediaman kami. Bumi kita juga dikenali sebagai "Guli Biru Besar".
  
Bumi boleh dikaji dengan membahagikannya kepada lapisan-lapisan / bahagian-bahagian berikut:

o    Kerak
o    Mantel
o    Teras Luar
o    Teras Dalam

 


knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer