knol2go knol
Flightless Birds

knol2go knol

Penguins and ratites are flightless birds. Ratite birds include
➣ cassowary
➣ emu
ostrich
kiwi
➣ rhea


Share this page via Whatsappknol2go knol
       
      

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


NotaKita.com
Burung Tidak Boleh Terbang

knol2go knol

Di antara burung-burung yang tidak boleh terbang termasuk
burung kaswari
emu
burung unta
➣ kiwi
➣ rhea

Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol


 
knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer