knol2go knol
e-commerce
电子商务diàn zǐ shāng wù

knol2go knol
E-commerce 电子商务 diàn zǐ shāng wù is short for electronic commerce. It is the buying and selling of goods and services on the Internet. The idea is to use the Internet to do business better and faster. Millions of computers all over the world are connected to the Internet. This means the opportunities for doing business on the Internet is big. E-commerce is particularly popular among the Gen Z generation but more and more people of all ages are jumping on the bandwagon.

Examples of e-commerce sites include Taobao Marketplace 淘宝网táo bǎo wǎng, Amazon and eBay.


If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
e-Commerce
(Perniagaan Elektronik)
knol2go knol
e-commerce bermaksud "perniagaan elektronik" dalam Bahasa Inggeris. Bidang ini merangkumi pembelian dan penjualan barangan dan perkhidmatan menggunakan Internet. Tujuan e-commerce adalah supaya perniagaan dapat dilaksanakan dengan cepat dan berkesan. Berjuta-juta komputer di seluruh dunia dihubungkan oleh Internet. Justeru itu, peluang untuk berniaga menggunakan Internet amat baik. E-commerce popular di kalangan generasi Gen Z. Akan tetapi, kini lebih ramai orang membeli barangan atas talian (online).

Contoh-contoh syarikat e-commerce termasuk Taobao Marketplace 淘宝网táo bǎo wǎng, Amazon dan eBay.


Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol