knol2go knol
Magnets
knol2go knol
fridge magnets
     
Magnets are objects or things that produce a magnetic field. The magnetic field is the area where the magnetic effects are felt. The magnetic field of the object cannot be seen and is, therefore, often represented by lines with arrowheads. The lines and arrowheads show the path and direction of motion of a North Pole if it is placed in a magnetic field. The higher the concentration of lines, the stronger the magnetic field.
   
Opposite poles (North and South) attract and similar poles repel. The forces of attraction and/or repulsion can be used to produce, among others, motion.
   
See also Electromagnets.
knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
          

Magnet

Magnet merupakan objek yang menghasilkan medan magnet. Medan magnet ialah kawasan di mana kesan magnet dapat dialami. Medan magnet tidak boleh dilihat dan lazimnya diwakili oleh garisan dan anak panah. Garisan dan anak panah merupakan lintasan dan arah yang akan dilalui oleh satu Kutub Utara sekira ianya ditempatkan dalam medan magnet tersebut. Lebih padat garisan, lebih kuat medan magnet.
   
Kutub-kutub yang berlainan menarik satu sama lain. Kutub-kutub yang sama menolak satu sama lain.
Daya tarikan atau tolakan boleh digunakan untuk menghasilkan gerakan.
 
Lihat juga elektromagnet.


knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer