knol2go knol
Barton's Pendulums
knol2go knol
A Barton's pendulum is an apparatus used in many laboratories 实 验室 shí yàn shì to demonstrate resonance. When the driver pendulum D is oscillated, pendulums W, X, Y and Z swing as well. However, pendulum Y swings with the greatest amplitude as it has the same length (and therefore, the same natural frequency) as pendulum D.

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Bandul-bandul Barton
knol2go knol
Bandul Barton lazim digunakan di dalam makmal untuk mengkaji resonans. Apabila bandul D diayun, bandul-bandul W, X, Y dan Z berayun juga. Akan tetapi, bandul Y berayun dengan amplitud paling besar kerana ia mempunyai panjang (dan dengan demikian, frekuensi jati) yang sama dengan bandul D.

Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol