knol2go knol

Alveolus

   
 knol knol2o
   
Singular - alveolus
Plural - alveoli

The alveolus is part of the Respiratory System.

Alveoli are tiny air sacs in the lungs where gaseous exchange takes place.

   
If one can spread out the total surface area of the alveoli of a human, it would cover the size of a tennis court - a large surface area.

   
Other characteristics of the alveolus include
o    "one-celled" thick wall
o    moist inner surface
o    being surrounded by a large network of blood capillaries
   
In the alveoli, gaseous exchange occurs.


knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com

Alveolus / Pundi Udara

       
Sebahagian daripada Sistem Pernafasan / Respirasi.
   
Ia merupakan bahagian di dalam peparu berlakunya pertukaran gas.
   
Sekiranya permukaan alveolus peparu seorang manusia dapat dihamparkan, ia akan menutupi kawasan seluas sebuah gelanggang tenis.
 
Ini bermakna alveolus mempunyai luas permukaan yang amat besar.

Selain daripada itu, sifat-sifat alveolus termasuk
   

o   dinding yang setebal satu sel
o
  permukaan dalaman yang lembap
o   dikelilingi oleh rangkaian kapilari darah yang besar.
 
Di dalam alveolus, pertukaran gas berlaku.
 

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer