knol2go knol
Alveolus
肺 泡 fèi pào

knol knol2o
Singular - alveolus
Plural - alveoli

The alveolus 肺泡 fèi pào is part of the Respiratory System 呼 吸系统 hū xī xì tǒng.

Alveoli are tiny air sacs in the lungs where gaseous exchange takes place.
   
If one can spread out the total surface area of the alveoli of a human, it would cover the size of a tennis court - a large surface area.
   
Other characteristics of the alveolus include
o    "one-celled" thick wall
o    moist inner surface
o    being surrounded by a large network of blood capillaries 微血管 wēi xuè guǎn.

In the alveoli, gaseous exchange occurs.

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Alveolus / Pundi Udara
肺泡 fèi pào
knol knol2o
       
Ia merupakan bahagian di dalam peparu berlakunya pertukaran gas.
   
Sekiranya permukaan alveolus peparu seorang manusia dapat dihamparkan, ia akan menutupi kawasan seluas sebuah gelanggang tenis.
 
Ini bermakna alveolus mempunyai luas permukaan yang amat besar.

Selain daripada itu, sifat-sifat alveolus termasuk
   

o   dinding yang setebal satu sel
o
  permukaan dalaman yang lembap
o   dikelilingi oleh rangkaian kapilari darah 微血管 wēi xuè guǎn yang besar.
 
Di dalam alveolus, pertukaran gas berlaku.


Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol