knol2go knol

hosp / hospit - prefix

Meaning: guest (host)
Origin: Latin

Word Meaning
hospice (noun)
a shelter for visitors / guests
hospitable (adjective) )) welcoming to visitors / guests; warm treatment of visitors / guests
hospitality (noun) the warm, cordial and generous treatment and care of visitors / guests
- see hospitality management
hospital (noun) the place where the sick and ill are treated and nursed back to health
hospitalise (verb) to be admitted into a hospital place lace
hospiticide (noun) killing of guest of host
  

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com

Imbuhan awal hosp-

         
Imbuhan "hosp" berasal daripada perkataan Latin (Rumawi) yang bermaksud tamu (dan juga tuan rumah) . Di antara perkataan-perkataan Bahasa Inggeris yang mempunyai imbuhan awalan ini ialah
 
Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
hospice
hospis - perlindungan untuk tetamu / pelawat
hospitable peramah dan senang menerima tetamu
hospitality hospitaliti - keraian
lihat pengurusan hospitaliti / ketamuan
hospital hospital - tempat / bangunan di mana pesakit dirawat and dijaga sehingga sembuh
hospitalise dimasukkan ke dalam hospital
hospiticide pembunuhan tetamu atau tuan rumah
 

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer