knol2go knol
Baidu
百 度 bǎi dù

Baidu 百度 bǎi dù is a web portal and the leading search engine in China.. Baidu 百 度 bǎi dù is more than a search engine company as they have ventured into other technological products and services, notably the driverless car and virtual assistants / digital assistants devices.

The name Baidu
百 度 bǎi dù is derived from a poem written during the Song Dynasty.

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Baidu

Baidu merupakan portal web dan juga enjin gelintar utama di negeri Cina. Sebagai sebuah syarikat teknologi, Baidu juga terlibat dalam produk dan servis teknologi lain - seperti kereta pandu sendiri dan pembantu digital / maya.

Nama Baidu terbit daripada
 sebuah sajak yang ditulis pada masa Dinasti Song.

Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol