knol2go knol
Temperature
温 度 wēn dù
(and its Relationship with Heat)

knol2go knol
Temperature Heat
The temperature of an object is defined as the degree of hotness of the object; i.e. how hot or cold it is. Heat is a form of energy (possessed by the object).
Temperature is a base quantity.
Heat is a derived quantity. (It is derived from the mass, specific heat capacity and temperature of that object.)
The units for temperature are degree Celsius (0C) and Kelvin (K).
Kelvin is the SI unit for temperature.
The SI unit for heat energy is Joule (J).
The thermometer is used to measure temperature. A calorimeter can be used to measure heat energy produced in chemical reactions.

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Suhu
温 度 wēn dù
(dan perhubungannya dengan Haba)

knol2go knol
Suhu Haba
Suhu sesuatu objek ialah darjah kepanasan objek tersebut; iaitu betapa panas atau sejuk objek itu. Haba merupakan suatu bentuk tenaga (yang terkandung dalam objek tersebut).
Suhu merupakan kuantiti asas. Haba ialah kuantiti terbitan. Ia diterbitkan daripada jisim, muatan haba tentu dan suhu objek tersebut.
Unit suhu ialah darjah Celsius
(0C) dan Kelvin (K). Kelvin ialah unit SI bagi suhu.
Unit SI tenaga haba ialah Joule (J).
Jangkasuhu (termometer) digunakan untuk menyukat suhu. Kalorimeter boleh digunakan untuk menyukat tenaga haba yang dihasilkan dalam tindak balas kimia.

Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol