knol2go knol
Derived Quantities
     
      
As the name suggests, derived quantities are obtained from base quantities. Specifically, derived quantities are obtained from the action of multiplying and / or dividing base quantities. Some examples of derived quantities are area, volume, density, velocity, acceleration, momentum and force.


If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Kuantiti Terbitan

Seperti yang dicadangkan oleh namanya, kuantiti terbitan diperolehi (diterbitkan) daripada kuantiti-kuantiti asas. Secara khususnya, kuantiti terbitan diperolehi daripada tindakan mendarab dan / atau membahagi kuantiti-kuantiti asas. Beberapa contoh kuantiti terbitan termasuk luas, isipadu, ketumpatan, halaju, pecutan, momentum dan daya.


Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer