knol2go knol

Heat


Heat is a form of energy. Therefore, the quantity of heat has the SI unit for energy, that is Joule, J. Heat can be transformed from, and be transformed to, other forms of energy. In addition, heat has the ability to do work.

The quantity of heat of an object is dependent on
o    the
mass of the object
o    the type of material (see
specific heat capacity)
o    the change in
temperature that the object undergoes.
 

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


 
     
NotaKita.com

Haba

Haba ialah satu bentuk (jenis)
tenaga. Oleh itu, kuantiti haba mempunyai unit SI bagi tenaga iaitu Joule, J. Haba boleh diubah daripada, dan juga diubah kepada, bentuk tenaga lain. Di samping itu, haba juga berupaya membuat kerja.

Kuantiti haba yang terkandung di dalam sebuah objek / jasad bergantung kepada
o   
jisim objek tersebut
o    jenis bahan (lihat
muatan haba tentu)
o    perubahan suhu
yang berlaku ke atas objek itu.

    

knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer