knol2go knol

Elements

Elements are the basic building blocks of matter. They are made up of similar type of particles and, unlike compounds, elements cannot be further broken down chemically into simpler substances. There are 92 naturally occurring elements. Elements are arranged into the Periodic Table that groups and shows the trends of the elements. The elements are arranged in increasing number of protons.knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol


  NotaKita.com
   Unsur

Unsur merupakan unit-unit asas  jirim. Unsur terdiri daripada zarah-zarah sama yang tidak boleh dibahagikan  kepada bahan-bahan yang lebih kecil melalui tindakan kimia. Terdapat 92 unsur-unsur asli. Unsur-unsur disusun dalam Jadual Berkala yang menunjukkan corak- corak perubahan unsur. Unsur-unsur disusun menurut bilangan proton menaik.

 


knol2go knolknol2go knolsemail usfacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer